Atgal

Korupcijos prevencija

Poliklinikos vyriausiojo gydytojo 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-57 sudaryta komisija, įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę:

  1. Daiva Noreikienė – juristė, komisijos pirmininkė;
  2. Aušra Indriliūnaitė – vyriausioji slaugos administratorė;
  3. Danutė Pajėdienė – vyriausiojo gydytojo pavaduotoja asmens sveikatos priežiūros priežiūrai.

Pasitikėjimo telefonas (8 45) 502522

Gerb. VšĮ  Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientai, lankytojai  ir darbuotojai 

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje ir griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams, netoleruoja ir ateityje netoleruos korupcijos pasireiškimo faktų.

Primename, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su tokiais faktais poliklinikoje, nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ir/ar Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Pažymime, jog geriausia padėka medicinos darbuotojui – Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena bei ištartas šiltas padėkos žodis.

Jeigu susidūrėte su bet kokiomis kyšininkavimo ar kitomis neteisėtomis veikomis, prašome nedelsiant apie tai pranešti atsakingam už korupcijos prevencijos kontrolę asmeniui – komisijos, įgaliotos vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pirmininkei Daivą Noreikienę, 8 659 57092, el. paštas d.noreikiene@prsp.lt Anonimiškumą garantuojame. 

Pagarbiai,

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausioji gydytoja                   Neringa Šinkūnienė


Dėl korupcijos pasireiškimo tikimibės personalo valdymo veiklos srityje Peržiūrėti...


Dovanų, gautų pagal Tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas - Peržiūrėti...
Dovanu perdavimo aktas - Peržiūrėti...
Dovanos vertinimo aktas - Peržiūrėti...
Dovanos grąžinimo aktas - Peržiūrėti...
Dovana ar kyšis? Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės - Peržiūrėti...


Įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaitos:

(2021-07-08) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas - Peržiūrėti...

(2020 01 27) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2020 metų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2020 01 14) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2017-2019 metų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2019 03 05) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2018 metų II pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti..

(2018 07 24) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2017-2019 metų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2018 01 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų II pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti..

(2017 07 04) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų I pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti..

(2017 01 06) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2016 metų II pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2016 07 04) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2016 metų I pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2016 01 08) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2015 metų II pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2015 07 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2015 metų I pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2015 01 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2015 metų I ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2014 01 08) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų IV ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2014 07 07) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2014-2016 metų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2014 01 08) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų IV ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2013 10 07) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų III ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2013 07 04) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų II ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2013 04 08) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų I ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2013 01 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2012 metų IV ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2012 10 08) Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2012 metų III ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2012 07 09) Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2012 metų II ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2012 04 05) Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2011 m. gruodžio mėn. - 2012 metų I ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencinių priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2012 01 12) Įsakymas dėl Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika korupcijos prevencijos programos 2011-2014 metams įgyvendinimo metų priemonių plano papildymo - Peržiūrėti...


Korupcijos prevencijos priemonių vykdymo planai ir kita:

Pranešimo apie pažeidimą forma - Peržiūrėti...

(2021 12 31) Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje teikimo tvarkos aprašas. Plačiau... 

(2021 01 05)  Korupcijos prevencijos všį panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2020–2022 metų programa. Plačiau... 

(2021 01 05) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas. Plačiau... 

(2020 01 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės - Peržiūrėti...

(2017 02 02) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos  korupcijos prevencijos įgyvendinimo 2017−2019 metų priemonių planas. Plačiau... 

(2017 02 02) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2017-2019 m. programa - Peržiūrėti...

(2016 03 18) Poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksas Peržiūrėti...

(2016 03 18) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ragina pranešti apie korupciją  - Peržiūrėti...

(2015 12 28) Informacija apie  atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus - Peržiūrėti...

(2015 12 18) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos  korupcijos prevencijos įgyvendinimo 2015−2019 metų priemonių planas. Plačiau...   

(2014 04 24) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2014-2016 m. programa - Peržiūrėti...

(2014 04 24) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2014-2016 m. programos įgyvendinimo priemonių planas - Peržiūrėti...

(2011 12 15) Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika korupcijos prevencijos programa - Peržiūrėti...

Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika korupcijos prevencijos programos 2011-2014 metams įgyvendinimo metų priemonių planas - Peržiūrėti...


Gydytojų, odontologų darbo grafikai kitose darbovietėse, susijusiose su sveikatos priežiūra

2018 m. nekintantys kas mėnesį grafikai - Peržiūrėti...

2017 m. nekintantys kas mėnesį grafikai - Peržiūrėti...

2016 m. nekintantys kas mėnesį grafikai - Peržiūrėti...


VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos korupcijos prevencijų įgyvendinimo 2015-2019 m. priemonių planas - Peržiūrėti...


Apklausos:


Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-27, 09:16:16