Atgal

Korupcijos prevencija

Antikorupcinės veiklos anoniminė anketa (pacientams) Pildyti...

Poliklinikos vyriausiojo gydytojo 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-57 sudaryta komisija, įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę:

  1. Sonata Steniulienėmedicinos vadybininkė, komisijos pirmininkė;
  2. Aušra Indriliūnaitė – vyriausioji slaugos administratorė;
  3. Daiva Noreikienė – juristė.

Pasitikėjimo telefonas +370 45 502522

Gerb. VšĮ  Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientai, lankytojai  ir darbuotojai 

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje ir griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams, netoleruoja ir ateityje netoleruos korupcijos pasireiškimo faktų.

Primename, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su tokiais faktais poliklinikoje, nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ir/ar Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Pažymime, jog geriausia padėka medicinos darbuotojui – Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena bei ištartas šiltas padėkos žodis.

Jeigu susidūrėte su bet kokiomis kyšininkavimo ar kitomis neteisėtomis veikomis, prašome nedelsiant apie tai pranešti atsakingam už korupcijos prevencijos kontrolę asmeniui – komisijos, įgaliotos vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę,  pirmininkei Sonatai Steniulienei

Pagarbiai,

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausioji gydytoja                   Neringa Šinkūnienė

Antikorupcijos viešinimo kampanija #AčiūMedikams

Praneškite apie korupciją

                      Sveikatos apsaugos ministerija siekia užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje, siekia užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros srityse ir skatina visuomenę būti pilietiškais bei pranešti apie korupciją.

 

Pranešti apie korupciją galite:

  1. Specialiųjų tyrimų tarnybai:https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/ arba pateikiant elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.
  2. Policijai: bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous
  3. Sveikatos apsaugos ministerijai: elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; arba anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu +370 800 66 004 (spaudžiant 2).

Ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 

 

                      STT apie korupciją galima pranešti:

  • raštu,
  • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „pranešk apie korupciją/pranešti,
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis),
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,

                                            

Kreiptis reikėtų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojų ir pareigūnų daromus ar ketinamus daryti korupcinius nusikaltimus: kyšininkavimą, dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir panašiai.

Su STT pareigūnais galima susisiekti visą parą. Darbo valandomis galima skambinti į arčiausiai esantį teritorinį STT padalinį. Poilsio dienomis ar nakties metu prašome skambinti STT telefono linija Vilniuje +370 5 26 3333. Paskambinus į STT atsilieps budintis pareigūnas, kuris, atsižvelgdamas į konkrečią Jūsų pateiktą informaciją, patars, ką reikėtų daryti, esant būtinybei, nedelsdamas organizuos didesnės pareigūnų grupės darbą. Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus darbuotojai priima piliečius, norinčius pareikšti apie pastebėtus valstybės politiko, pareigūno, tarnautojo ar kito asmens neteisėtus veiksmus, teisės pažeidimus, susijusius su korupcija.


Dėl korupcijos pasireiškimo tikimibės personalo valdymo veiklos srityje Peržiūrėti...

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas - Peržiūrėti...


Viešosios įstaigos panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės - Peržiūrėti...

Dovanų, gautų pagal Tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas - Peržiūrėti...
Dovanu perdavimo aktas - Peržiūrėti...
Dovanos vertinimo aktas - Peržiūrėti...
Dovanos grąžinimo aktas - Peržiūrėti...
Dovana ar kyšis? Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės - Peržiūrėti...


Įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaitos:

(2021-07-08) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas - Peržiūrėti...

(2020 01 27) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2020 metų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2020 01 14) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2017-2019 metų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2019 03 05) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2018 metų II pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti..

(2018 07 24) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2017-2019 metų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2018 01 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų II pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti..

(2017 07 04) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų I pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti..

(2017 01 06) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2016 metų II pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2016 07 04) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2016 metų I pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2016 01 08) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2015 metų II pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2015 07 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2015 metų I pusmetį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2015 01 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2015 metų I ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2014 01 08) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų IV ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2014 07 07) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2014-2016 metų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2014 01 08) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų IV ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2013 10 07) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų III ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2013 07 04) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų II ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2013 04 08) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2013 metų I ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2013 01 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2012 metų IV ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2012 10 08) Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2012 metų III ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2012 07 09) Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2012 metų II ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2012 04 05) Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2011 m. gruodžio mėn. - 2012 metų I ketvirtį įvykdytų korupcijos prevencinių priemonių vykdymo ataskaita - Peržiūrėti...

(2012 01 12) Įsakymas dėl Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika korupcijos prevencijos programos 2011-2014 metams įgyvendinimo metų priemonių plano papildymo - Peržiūrėti...


Korupcijos prevencijos priemonių vykdymo planai ir kita:

Pranešimo apie pažeidimą forma - Peržiūrėti...

(2024 03 36) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2023−2025 metų programos veiksmų planas Plačiau... 

(2024 03 36) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2023−2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas. Plačiau... 

(2021 12 31) Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje teikimo tvarkos aprašas. Plačiau... 

(2021 01 05)  Korupcijos prevencijos všį panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2020–2022 metų programa. Plačiau... 

(2021 01 05) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2020−2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas. Plačiau... 

(2020 01 09) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės - Peržiūrėti...

(2017 02 02) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos  korupcijos prevencijos įgyvendinimo 2017−2019 metų priemonių planas. Plačiau... 

(2017 02 02) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2017-2019 m. programa - Peržiūrėti...

(2016 03 18) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ragina pranešti apie korupciją  - Peržiūrėti...

(2015 12 28) Informacija apie  atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus - Peržiūrėti...

(2015 12 18) VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos  korupcijos prevencijos įgyvendinimo 2015−2019 metų priemonių planas. Plačiau...   

(2014 04 24) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2014-2016 m. programa - Peržiūrėti...

(2014 04 24) Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje 2014-2016 m. programos įgyvendinimo priemonių planas - Peržiūrėti...

(2011 12 15) Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika korupcijos prevencijos programa - Peržiūrėti...

Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika korupcijos prevencijos programos 2011-2014 metams įgyvendinimo metų priemonių planas - Peržiūrėti...


Gydytojų, odontologų darbo grafikai kitose darbovietėse, susijusiose su sveikatos priežiūra

2018 m. nekintantys kas mėnesį grafikai - Peržiūrėti...

2017 m. nekintantys kas mėnesį grafikai - Peržiūrėti...

2016 m. nekintantys kas mėnesį grafikai - Peržiūrėti...


VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos korupcijos prevencijų įgyvendinimo 2015-2019 m. priemonių planas - Peržiūrėti...


Apklausos:

Anketų rezultatai - Peržiūrėti 


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-08, 10:15:35