Atgal

Pacientams


2023-01-02 Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoja pradeda dirbti gydytoja oftalmologė Aldona Afanasjevienė.


Kaip užsiregistruoti pas gydytoją internetu Plačiau... 


Pas gydytojus odontologus laisvi laikai kitam mėnesiui skelbiami einamo mėnesio 10-15 dienomis.


Kviečiame pateikti savo atsiliepimus, komentarus apie Jums suteiktas paslaugas bei pasiūlymus poliklinikos darbo organizavimo gerinimui, informaciją apie vieklos trūkumus bei galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus.  Pradėti... 

Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketa.  Pradėti... 


Gerb. VšĮ  Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientai, lankytojai  ir darbuotojai

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje ir griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams, netoleruoja ir ateityje netoleruos korupcijos pasireiškimo faktų.

Primename, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su tokiais faktais poliklinikoje, nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ir/ar Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Pažymime, jog geriausia padėka medicinos darbuotojui – Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena bei ištartas šiltas padėkos žodis.

Jeigu susidūrėte su bet kokiomis kyšininkavimo ar kitomis neteisėtomis veikomis, prašome nedelsiant apie tai pranešti atsakingam už korupcijos prevencijos kontrolę asmeniui – komisijos, įgaliotos vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pirmininkui Vitalijui Žiurliui, tel. +370 45 506 679, el. paštas vitalijus.ziurlys@prsp.lt. Anonimiškumą garantuojame.

Pagarbiai,

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausioji gydytoja                   Neringa Šinkūnienė


Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veiklų Plačiau... 


Informacija pacientams apie medicininę reabilitaciją Plačiau... 


 Nuo gegužės 1 d. keičiasi NDNT klientų aptarnavimo tvarka 

Nuo š. m. gegužės 1 d., panaikinus ekstremalią situaciją dėl Covid-19, vertindami negalią grįšime prie įprastos tvarkos – asmens veiklos ir gebėjimų klausimynus pildysime nebe telefonu, o gyvai, t. y. klientui atvykus į NDNT.

Išankstinė registracija į NDNT

Vienu kartu pateiksite prašymą nustatyti negalią ir kitus reikiamus dokumentus ir teritoriniame skyriuje užpildysite asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną, jei į NDNT užsiregistruosite iš anksto internetu. Šis būdas naudingas ir tuo, kad galėsite pasirinkti Jums patogų atvykimo laiką. Registruotis prašom NDNT interneto svetainėje www.ndnt.lt->IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA arba per E. valdžios vartus. Telefonu vizitui į NDNT neregistruojame.

Pensinio amžiaus asmenų klausimyną pildo gyvenamosios vietos savivaldybės socialiniai darbuotojai, todėl šiems asmenims patiems į NDNT atvykti nebūtina. Jie dokumentus pateikti gali ir kitais būdais (žr. toliau „Kaip dar galima pateikti dokumentus NDNT?“), o dėl klausimyno pildymo su jais susisieks patys socialiniai darbuotojai (dėl to žmogui pačiam papildomai kreiptis niekur nereikia).

Jeigu į NDNT atvyksite iš anksto neužsiregistravę?

Jei į NDNT atvyksite iš anksto neužsiregistravę, pateiksite tik prašymą nustatyti negalią ir kitus reikiamus dokumentus, be to, gali tekti palaukti gyvoje eilėje. Kada atvykti užpildyti asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną, su Jumis susisieksime.

Kaip dar galima pateikti dokumentus NDNT?

Dokumentus NDNT taip pat galite:

atsiųsti paštu,

palikti prie įėjimo į NDNT esančiose pašto dėžutėse

pateikti per E. pristatymo sistemą. 

Jei dokumentus pateiksite šiais būdais, dėl atvykimo užpildyti asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną susisieksime su Jumis telefonu. 


Pacientų dėmesiui !

Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. Plačiau...


DĖL NITRATŲ IR NITRITŲ TYRIMŲ GERIAMAJAME VANDENYJE

Nuo 2023 m. lapkričio 1 d. nėščioji ar kūdikio iki 6 mėnesių amžiaus tėvai (globėjai) ar jų įgalioti asmenys turi tiesiogiai kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) dėl geriamojo vandens užterštumo nitratais ir nitritais tyrimų, jeigu maistui vartoja individualių šachtinių šulinių ar seklesnių negu 50 m gylio gręžinių geriamąjį vandenį.

Nėščioji, asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

1) gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre);

2) nėščiosios / asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, įgaliojimo pateikti šį prašymą ir gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia įgaliotas asmuo);

3) dokumento, patvirtinančio nėštumą / kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;

4) pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).

NVSC specialistai organizuos vandens tyrimą, įvertins šachtinio šulinio ar gręžinio aplinką ir kartu su informacija apie nitritų ir nitratų koncentracijas geriamajame vandenyje pateiks informaciją apie apsinuodijimo nitratais ir nitritais prevenciją, pateiks ir rekomendacijas dėl šachtinio šulinio ar gręžinio priežiūros.

Pasiteirauti papildomai galima telefonu +370 5 264 9676, el. paštu info@nvsc.lt arba atvykus į NVSC teritorinį padalinį, kurio teritorijoje yra šachtinis šulinys ar gręžinys.

Daugiau informacijos ir prašymo formą rasite:

https://nvsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-saugos-uztikrinimas/suliniu-vandens-tyrimai-del-nitritu-nitratu


Prašymą pakeisti šeimos gydytoją galite peržiūrėti ir atsispausdinti paspaudę ČIA

Prašymą prisiregistruoti prie poliklinikos galite peržiūrėti ir atsispausdinti paspaudę ČIA


Įsakymas dėl registracijos pas asmens sveikatos priežiūros specialistus  tvarkos  

Registratūros darbo reglamentas Peržiūrėti...

Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašas Peržiūrėti...,

Vieno paciento aptarnavimo trukmė Peržiūrėti...

Išankstinės pacientų registracijos (IPR) sistemos naudotojo pasižadėjimas Peržiūrėti...

Pranešimas apie asmens įtraukimą į ortodontinių aparatų, kompensuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašą Peržiūrėti...

Registracijos pas asmens sveikatos priežiūros specialistus ambulatorijose ir šeimos gydytojų kabinetuose tvarkos aprašas Peržiūrėti...  


Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės pacientams Peržiūrėti...


Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientų skundų nagrinėjimo tvarka Peržiūrėti...

Dėl paciento (jo atstovo) skundo pateikimo valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos Peržiūrėti...


Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos  Peržiūrėti...

Įsakymas dėl palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių stacionarizavimo dėl nemokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų dienos planų patvirtinimo (2014-11-27) Peržiūrėti...

Asmens sutikimo ir nesutikimo, kad jo audiniai, ląstelės, organai būtų paimti ir atiduoti transplantuoti, tvarkos Viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje aprašas (2014-12-22) Peržiūrėti...

Asmens nesutikimas, kad jo audiniai, organai po mirties būtų paimti ir atiduoti transplantuoti (2014-12-22) Peržiūrėti...

Asmens sutikimas, kad jam esant gyvam audiniai, ląstelės, organai būtų paimti ir atiduoti transplantuoti (2014-12-22) Peržiūrėti...

Asmens sutikimas, kad jo audiniai, organai po mirties būtų paimti ir atiduoti transplantuoti (2014-12-22) Peržiūrėti...

Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti..

Dėl lietuvos e. Sveikatos sistemos 2017–2025 metų plėtros programos patvirtinimo Peržiūrėti..

Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainos Peržiūrėti...

Tyrimai, kuriuos turi teisę paskirti šeimos gydytojas, sąrašas Peržiūrėti...


VLK informacija:

Valstybinė ligonių kasa prie SAM Plačiau...

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-24, 09:16:54