SVARBU!!!

        P A C I E N T Ų   D Ė M E S I U I       

              Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr.583 11 punktu, šeimos gydytojai Ivetai Brasaitei nutraukus darbo santykius su poliklinika, šioje apylinkėje prisirašiusius pacientus nuo 2023 m. lapkričio 29 d. vyriausiojo gydytojo 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-66 aptarnauti paskirta šeimos gydytoja Gabrielė Rukštavičienė.  

            Gerbiami pacientai, Jūs pirmo apsilankymo įstaigoje metu turite raštu išreikšti sutikimą lankytis pas paskirtą arba galite pasirinkti kitą gydytoją.


Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 "Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 bei poliklinikos administracijos darbuotojų 2023 m. lapkričio 14 d. posėdžio protokolu:

  1. N u s t a t a u, kad palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones - medicinines kaukes arba respiratorius.
  2. R e k o m en d u o j u poliklinikos pacientams apsilankymo poliklinikoje metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones - medicinines kaukes arba respiratorius.

Vyriausioji gydytoja    Neringa Šinkūnienė


Nuo 2023-08-14 pradeda dirbti gydytojas chirurgas Martynas Jonkus


PACIENTŲ DĖMESIUI!!!

Nuo balandžio 3 d. šeimos gydytoja Lilija Kurpienė dirba 215 kabinete. Telefonas: (8 45) 424 290


Apie mus
Apie mus

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika sveikatos priežiūros paslaugas pradėjo teikti 1977 m. Veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius ir norus, taip pat Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir sveikatos apsaugos sistemą reguliuojančių institucijų vykdomą politiką.

1977 m. balandžio 1 d. buvo įkurta Panevėžio rajono centrinės poliklinika Ramygaloje. Įstaiga buvo įsteigta siekiant užtikrinti aukštesnės kokybės ambulatorinę bei stacionarinę medicinos pagalbą Panevėžio rajono gyventojams.