Atgal

Profilaktinis sveikatos tikrinimas

  • Titulinis
  • Profilaktinis sveikatos tikrinimas

PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI

 

              Informacija teikiama telefonu: registratūroje – +370 45 502 223, +370 45 502 224, Profilaktikos kabinete – +370 45  502 220 

              Profilaktiniai patikrinimai, už kuriuos moka pats paslaugos gavėjas, pradedami atlikti tik prieš tai sumokėjus nustatytą paslaugų kainą į poliklinikos kasą. Jei profilaktinio sveikatos tikrinimo metu buvo atlikta bent viena paslauga, už kurią privaloma mokėti, o pacientas atsisako toliau tęsti profilaktinį sveikatos tikrinimą arba dėl sveikatos būklės gauna neigiamą gydytojo išvadą, sumokėti pinigai už profilaktinį sveikatos tikrinimą paslaugos gavėjui negrąžinami.

              Paslaugos gavėjui, sumokėjusiam pinigus į poliklinikos kasą, bet dėl tam tikrų priežasčių nepradėjus profilaktinio sveikatos tikrinimo ir toliau jo netęsiant, sumokėti pinigai jo pageidavimu grąžinami tokia tvarka:

                   1. paslaugos gavėjas kreipiasi į profilaktinio kabineto bendrosios praktikos slaugytoją ir pateikia kasos aparato čekį;

                  2. Profilaktinio kabineto bendrosios praktikos slaugytojas kitoje kasos aparato čekio pusėje pažymi „Grąžinti pinigus“, užrašo datą, pasirašo ir siunčia paslaugos gavėją į poliklinikos Buhalteriją. pinigų grąžinimui;

                  3. Buhalterijoje paslaugos gavėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildo prašymą dėl pinigų grąžinimo.

              Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.  

Paslaugos teikiamos:             

               Draustiems privalomuoju sveikatos draudimu viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų pacientams

                 Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu

              •   Įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms norinčioms patikrinti savo darbuotojų sveikatą

              •   Užsienio šalių piliečiams 

VISŲ KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRA 

              Asmuo, norintis gauti Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a) arba išvadą apie darbuotojo profesinį tinkamumą į Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a) (dirbančiajam), prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti: 

              1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę.

              2. Vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai).

              3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a) – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį.

              4. Medicinos dokumentų išrašą/siutimą (forma Nr. 027/a) iš šeimos arba vidaus/vaikų ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.

              5. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš jį aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro/vaikų ir paauglių psichiatro, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.

              6. Neįgalieji, turintys išreikštų lokomotorinių sutrikimų – profesinių dirbtuvių (licencijuotų protezavimo įmonių) pažymą apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo.

              7. Užpildytą (arba pildo  poliklinikoje) ir pasirašytą Vairuotojo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną), Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos ir Epworth mieguistumo skalę. Nurodo, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti. 

              Vairuotojo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną) galite matyti čia.

             Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos ir Epworth mieguistumo skalę galite matyti čia. 

ASMENŲ, NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ ĮSIGYTI GINKLĄ, SVEIKATOS PATIKRA 

              Asmuo, norintis gauti Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (forma Nr. 049/a) leidimui įsigyti ginklą, prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti: 

              1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę.

              2. Neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – policijos, darbdavio ar jo įgalioto asmens siuntimą.

              3. Gydytojo psichiatro išduotą Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a), kuriame įrašyta, kad pacientui pastarųjų 10 (dešimties) metų laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra teiktos arba, kad pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, kada ir kokios bei išvada dėl paciento psichikos sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ginklą.

              4. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.

              5. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš jį aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas. Išraše/siuntime (forma Nr. 027/a) turi būti įrašyta, kad pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugos pastarųjų 10 (dešimties) metų laikotarpiu (arba už psichikos sveikatos centro pacientui teikiamų ar teiktų pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų laikotarpį) nėra teiktos arba, kad pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, kada ir kokios.

              6. Užpildytą (arba pildo poliklinikoje) ir pasirašytą Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną) gydytojui psichiatrui. 

              Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną) galite pamatyti čia. 

ASMENŲ, VYKSANČIŲ Į UŽSIENĮ, SVEIKATOS PATIKRA 

              Asmuo, norintis gauti Vykstančiojo į užsienį medicininę pažymą (forma Nr. 082/a) vykstant dirbti ar mokytis į užsienį, prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti: 

              1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę.

              2. Dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.

              3. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas. 

VIDAUS TARNYBOS PAREIGŪNŲ PRIVALOMA PERIODINĖ PROFILAKTINĖ SVEIKATOS PATIKRA 

              Vidaus tarnybos pareigūnai prieš privalomą periodinį profilaktinį sveikatos patikrinimą turi pateikti: 

              1. Vidaus tarnybos pareigūno tarnybinį pažymėjimą.

              2. Vidaus reikalų įstaigos išduotą ir pagal kompetenciją užpildytą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a).

              3. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs, jei vidaus tarnybos pareigūnas nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.

              4. Užpildytą (arba pildo poliklinikoje) ir pasirašytą pareigūno privalomo periodinio sveikatos patikrinimo klausimyną. 

              Pareigūno privalomo periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo klausimyną galite pamatyti čia. 

PATAISOS PAREIGŪNŲ PRIVALOMA PERIODINĖ PROFILAKTINĖ SVEIKATOS PATIKRA 

              Pataisos pareigūnai prieš privalomą periodinį profilaktinį sveikatos patikrinimą turi pateikti: 

              1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę.

              2. Tarnybinį pažymėjimą.

              3. Pataisos įstaigos išduotą ir pagal kompetenciją užpildytą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a).

              4. Įstaigos vadovo išduotą siuntimą pataisos pareigūnui atlikti sveikatos patikrinimą.

              5. Įstaigos vadovo ar jį pavaduojančio (laikinai atliekančio įstaigos vadovo pareigas) asmens įsakymo atlikti sveikatos patikrinimą kopiją, patvirtintą jį išdavusios įstaigos, jei pataisos pareigūnas pasitikrinti sveikatos siunčiamas anksčiau nustatyto periodiškumo.

              6. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs, jei pataisos pareigūnas nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas. 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ BEI MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS PATIKRA   

              Asmuo, norintis gauti Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a), prieš profilaktinį sveikatos patikrinimą turi pateikti: 

              1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę.

              2. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.

              3. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš jį aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.  

              4. Užpildytą (arba pildo poliklinikoje) ir pasirašytą Jūrininko ar vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną). 

              Jūrininko ar vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną) galite pamatyti čia. 

TRAUKINIO MAŠINISTŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIŲ DARBAS SUSIJĘS SU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMU, SVEIKATOS PATIKRA 

              Asmuo, norintis gauti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba išvadą apie darbuotojo profesinį tinkamumą į Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a) (dirbančiajam), Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a),  prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti: 

              1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę.

              2. Darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens tinkamai užpildytą Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) – jei privalomai sveikata tikrinama įsidarbinančiajam.

              3. Darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens tinkamai užpildytą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a) – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant traukinio mašinistu arba darbuotoju, kurio darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu ar teikiančiu paslaugas traukiniu vykstantiems keleiviams.

              4. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.

              5. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš jį aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.

              6. Užpildytą (arba pildo poliklinikoje) ir pasirašytą Traukinio mašinisto garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną). 

              Traukinio mašinisto garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną) galite pamatyti čia. 

ASMENŲ, NORINČIŲ PRADĖTI DIRBTI AR DIRBANČIŲ GALIMOS PROFESINĖS RIZIKOS SĄLYGOMIS (SVEIKATAI KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKYJE AR PAVOJINGUS DARBUS), SVEIKATOS PATIKRA 

              Asmuo, norintis gauti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba išvadą apie darbuotojo, dirbančio darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą į Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a) (dirbančiajam), Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a), prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti: 

              1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę.

              2. Darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens tinkamai užpildytą Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) – jei privalomai sveikata tikrinama įsidarbinančiajam.

              3. Darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens tinkamai užpildytą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a) – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika.

              4. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.

              5. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš jį aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, jei asmuo nėra VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pacientas.  

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-13, 15:08:12