Atgal

Informacija darbuotojams

DĖL KELIONĖS Į AUSTRIJĄ

Mieli kolegos, dar yra 20 laisvų vietų į kelionę į Austriją, numatoma apmokėti po 200 eurų iš poliklinikos lėšų, todėl kas  norėtumėte dar vykti praneškit +370 45 502525 arba +370 6 863 5548 vyr. finansininkei Vilmai. Galite pasikviesti artimuosius, draugus.


DARBO VIDAUS TAISYKLĖS DARBUOTOJAMS 

"Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos darbo tvarkos taisyklės darbuotojams" - Peržiūrėti
VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės - Peržiūrėti
"Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politika ir tikslai  bei įgyvendinimo priemonės" - Peržiūrėti
Įsakymas dėl darbo užmokesčio bazinio dydžio patvirtinimo - Peržiūrėti
Registratūros darbo reglamentas - Peržiūrėti
Poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksas - Peržiūrėti

Antikorupcinės veiklos aniniminė anketa (darbuotojams) - Pildyti


VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinkos Smurto prevencijos darbuotojų apklausos išvados ir rekomendacijos - Peržiūrėti


Darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas - Peržiūrėti


Dėl konsultacijų normos ir lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, procento antrinės asmens sveikatos priežiūros gydytojams nustatymo - Peržiūrėti 


Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis - Peržiūrėti 


Poliklinikos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašai - Peržiūrėti Dėmesio!!!  Dėl pasikeitusiu slaptažodžių, prašome kreiptis į IT skyrių.


KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNAS - Peržiūrėti 


Galima užsakyti naują tyrimą - Gardnerella vaginalis - Peržiūrėti 


Dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimo - Peržiūrėti...


Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį - Peržiūrėti... 


Asmens duomenų tvarkymo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje tvarkos aprašas - Peržiūrėti... 
Asmens duomenų apsaugos priemonių sąrašas  - Peržiūrėti... 
Konfidencialumomo pasižadėjimas dėl asmens duomenų saugojimo  - Peržiūrėti... 


Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa parengė atmintinę, padėsiančią iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems žmonėms gauti koncentruotą ir tikslią informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje.

Atmintinės:

Lietuvių kl.
English language
українською мовою
русский язык


Mieli medikai,

kasdien rūpinamės kitais, tačiau dažnai pamirštame pasirūpinti savimi. Kasdien susiduriame su skausmu, tačiau slepiame jį nuo kitų ir savęs. Tai - dramblys ligoninėje, apie kurį žinome visi, tačiau dažnai kalbėti apie jį nedrįstame. Nebeslėpk dramblio. Tu GALI atvirai pasakyti, kaip jautiesi.

Jaunųjų gydytojų asociacija jau ketvirtus metus vykdo iniciatyvą #MEDoMedikams. Mūsų vizija – visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas.

Jums padėti pasiruošę patyrę psichologai ir psichoterapeutai - tereikia užpildyti registracijos anketą, kurią rasite puslapio www.medo.lt skiltyje Psichologinė pagalba medikams. Jūsų patogumui, pirmąją konsultaciją su specialistu suderinsime mes.

Susidūrus su registracijos anketos gedimais, rašykite mums adresu palaikymoiniciatyva@gmail.com arba skambinkite telefonu +370 6 390 1839 (darbo dienomis 8:00 - 19:00).

 

Nerimaujate, kad kreipiantis pagalbos neteksite licencijos?

Primename, kad kreipdamiesi pagalbos į psichikos sveikatos specialistus, galite būti ramūs, kad išliks Jūsų turimos licencijos. Tarp ligų, trukdančių verstis bendrąja slaugos, akušerijos, medicinos, odontologijos ir burnos priežiūros praktika, nebėra psichikos sveikatos sutrikimų.

Nepamirškime pasirūpinti savimi bei savo kolegomis - tik taip galėsime būti geriausiais specialistais savo pacientams!

Ši iniciatyva finansuojama LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir koordinuojama Higienos instituto Kompetencijų centro

Pagarbiai

Jaunųjų gydytojų asociacija


DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOJE

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje tvarkos aprašas - peržiūrėti 
Poliklinikoje tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslas peržiūrėti 
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)  peržiūrėti
Informacinis pranešimas pacientams apie asmens duomenų tvarkymą  - peržiūrėti 
Informacinis pranešimas greitosios medicinos pagalbos pacientams apie asmens duomenų tvarkymą peržiūrėti 
Informacinis pranešimas darbuotojams apie asmens duomenų tvarkymą - peržiūrėti 
Informacinis pranešimas tiekėjų atstovams apie asmens duomenų tvarkymą - peržiūrėti 
Informacija tiekėjams apie tvarkomus asmens duomenis (pateikiama su pirkimo dokumentais pasiūlymo formoje) - peržiūrėti 
Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo, pateikiama pirkimo dokumentuose - peržiūrėti 
Informacinis pranešimas poliklinikos kolegialių organų nariams apie asmens duomenų tvarkymą - peržiūrėti 
Informacinis pranešimas kandidatams į darbuotojus apie asmens duomenų tvarkymą  - peržiūrėti 


Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu peržiūrėti 


IŠRINKTA VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS DARBO TARYBA

2021 m. gruodžio 7 d. poliklinikoje įvyko Darbo tarybos rinkimai. Juose dalyvavo daugiau nei pusė darbuotojų, turinčių balsavimo teisę (iš 334 dalyvavo 199).

Į darbo tarybą išrinkti šie darbuotojai:

 1. Audrius Jovaišas, PGS ligoninių vyresnysis slaugytojas – 140 balsų;
 2. Aušra Indriliūnaitė, vyriausioji slaugos administratorė – 125 balsai;
 3. Dainius Pažėra, gydytojas psichiatras – 115 balsų;
 4. Joana Janišauskaitė, GMP skyriaus vedėja-skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė – 113 balsų;
 5. Dalė Steiblienė, bendrosios praktikos slaugytoja – 88 balsai;
 6. Loreta Šarlauskienė, aministratorė – 78 balsai;
 7. Irma Taurienė, socialinė darbuotoja – 78 balsai.

Kandidatų, rinkimuose gavusių bent vieną balsą, bet neišrinktų į darbo tarybą, sąrašas:

 1. Rasa Misienė – 68 balsai;
 2. Violeta Kireilienė – 66 balsai;
 3. Vita Merkienė – 61 balsas;
 4. Giedrė Čiūrienė – 54 balsai;
 5. Aistė Sinicaitė – 53 balsai;
 6. Birutė Garuckienė – 51 balsas;
 7. Vilma Vasiliauskienė – 43 balsai;
 8. Vaiva Valiūnaitė – 29 balsai.

Informacija dėl darbuotojų licencijų

Informaciją dėl darbuotojų licencijavimo rasite Valstybinės akreditavimo  sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM  svetainėje adresu : http://www.vaspvt.gov.lt/
GYDYTOJŲ LICENCIJAVIMAS   http://www.vaspvt.gov.lt/node/177
SLAUGYTOJŲ LICENCIJAVIMAS  http://www.vaspvt.gov.lt/node/178 AKUŠERIŲ LICENCIJAVIMAS      http://www.vaspvt.gov.lt/node/179
ODONTOLOGŲ LICENCIJAVIMAS https://vaspvt.gov.lt/node/1382
BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMAS https://vaspvt.gov.lt/node/1383
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMAS https://vaspvt.gov.lt/node/1526

Pasitikrinti , ar licencija yra galiojanti  galite skiltyje „SPECIALISTŲ LICENCIJOS“  adresu: https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/License/PublicSpecialistIndex
Norintiems prasitęsti licenciją elektroninės paslaugos teikiamos prisijungus prie elektroninių paslaugų teikimo portalo adresu: http://www.vaspvt.gov.lt/node/899


Įsakymas dėl registracijos pas asmens sveikatos priežiūros specialistus  tvarkos 

Įsakymas dėl registracijos pas asmens sveikatos priežiūros specialistus  tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti...
Registracijos pas asmens sveikatos priežiūros specialistus tvarkos aprašas Peržiūrėti...
Vieno paciento priėmimui planuojamas skirti laikas Peržiūrėti...
Įsakymas dėl įkainio, mokamo bendrosios praktikos slaugytojams už vieną prisirašiusįjį  apdraustąjį gyventoją, nustatymo  Peržiūrėti...


Del TLK-10-AM, Medicininių intervencijų klasifikacijų ir Kodavimo standartų atnaujinimų.

Buvo atnaujintos TLK-10-AM ir Medicininių intervencijų klasifikacijos bei atnaujinti Kodavimo standartai. Atnaujintos TLK-10-AM, atnaujintos Medicininių intervencijų klasifikacijos ir atnaujintų Kodavimo standartų projektas skelbiamas VLK interneto svetainėje - Peržiūrėti...


Keičiasi mokėjimo kortelių naudojimo salygos (2015-07-07)

SEB kortelių vartotojams - Peržiūrėti
DNB kortelių vartotojams - Peržiūrėti


Prašymai dėl reabilitacijos.

Saugusiam - Peržiūrėti
Vaikui - Peržiūrėti


DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIAI

 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščio forma (paprasta) (atsisiųsti...)
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis su naktinėmis valandomis ir viršvalandžiais (atsisiųsti...)
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis su nakties valandomis (1-13 įrašų) (atsisiųsti...)
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis su nakties valandomis (14-26 įrašų) (atsisiųsti...)
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis su nakties valandomis (27-39 įrašų) (atsisiųsti...)
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis su nakties valandomis (40-52 įrašų) (atsisiųsti...)
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis su nakties valandomis (53-65 įrašų) (atsisiųsti...)
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis su nakties valandomis (66-78 įrašų) (atsisiųsti...)
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis su nakties valandomis (79-91 įrašų) (atsisiųsti...)

SUMINĖ DARBO LAIKO APSKAITA

Suminės darbo laiko apskaitos apskaitos ir analizės forma (2013-09-30 versija - darbuotojų skaičius padidintas iki 20) (atsisiųsti...)

GRAFIKAI

MITYBA

Valgiaraščio-reikalavimo forma (atsisiųsti...)
Mitybos raciono užsakymo žiniaraštis (atsisiųsti...)

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS FORMOS

 • Siuntimas į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2013-11-13 Excel versija) (atsisiųsti...)
 • Siuntimas į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2013-10-25 Word versija) Mėgstantiems Word programą vartotojams (atsisiųsti...)
 • Prašymas dėl specialiųjų poreikių nustatymo, kai pasirašo kitas asmuo (atsisiųsti...)
 • Prašymas dėl specialiųjų poreikių nustatymo (atsisiųsti...)
 • Prašymo nustatyti darbingumo lygį forma (asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus)(2015-04) (atsisiųsti...)
 • Prašymo nustatyti neįgalumo lygį forma (asmenims iki 18 metų amžiaus)(2015-04) (atsisiųsti...)
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-08, 10:10:42