SVARBU!!!

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 "Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 bei poliklinikos administracijos darbuotojų 2023 m. lapkričio 14 d. posėdžio protokolu:

  1. N u s t a t a u, kad palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones - medicinines kaukes arba respiratorius.
  2. R e k o m en d u o j u poliklinikos pacientams apsilankymo poliklinikoje metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones - medicinines kaukes arba respiratorius.

Vyriausioji gydytoja    Neringa Šinkūnienė


Nuo 2023-08-14 pradeda dirbti gydytojas chirurgas Martynas Jonkus


PACIENTŲ DĖMESIUI!!!

Nuo balandžio 3 d. šeimos gydytoja Lilija Kurpienė dirba 215 kabinete. Telefonas: (8 45) 424 290


Apie mus
Apie mus

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika sveikatos priežiūros paslaugas pradėjo teikti 1977 m. Veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius ir norus, taip pat Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir sveikatos apsaugos sistemą reguliuojančių institucijų vykdomą politiką.

1977 m. balandžio 1 d. buvo įkurta Panevėžio rajono centrinės poliklinika Ramygaloje. Įstaiga buvo įsteigta siekiant užtikrinti aukštesnės kokybės ambulatorinę bei stacionarinę medicinos pagalbą Panevėžio rajono gyventojams.